OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA ZADANIE ,,ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO” – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie

 


OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA ZADANIE ,,ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO”


Gdańsk dn. 27.01.2020r.

OGŁOSZENIE
o wynikach postępowania

na zadanie pod nazwą:

Zakup nowego samochodu dla osób niewidomych
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dla Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego w Sobieszewie

Zamawiający oświadcza, że w postępowaniu na zakup nowego samochodu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi wybrano ofertę firmy:

Motor Centrum Sp. z o.o.
ul. Miałki Szlak 4/8; 80-717 Gdańsk

Cena oferty brutto: 136 500,00 zł

Cena oferty netto:  110 975,61 zł

Złożona oferta była najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego.


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress