REGULAMIN ZWIĄZANY Z ZAPOBIEGANIEM COVID – 19 – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie

 


REGULAMIN ZWIĄZANY Z ZAPOBIEGANIEM COVID – 19


Loading

REGULAMIN ZWIĄZANY Z ZAPOBIEGANIEM COVID – 19

Opublikowano: poniedziałek, 20 lipca 2020 11:19 Liczba Odwiedzin:

ZASADY OGÓLNE:

  1. W ośrodku stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Goście zostają zapoznani z regulaminem pobytu w ośrodku zawierającym procedury związane z zapobieganiem COVID-19. Podpisują oświadczenie zawierające wywiad epidemiczny z deklaracją świadomości potencjalnego zagrożenia zakażeniem koronawirusem ( załącznik nr. 1 )
  3. Celem przestrzegania regulaminu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Sobieszewie z obowiązującymi procedurami jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem wszystkich osób przebywających na terenie budynku.
  4. Gości obowiązuje przestrzeganie wszelkich środków ostrożności: stosowanie dystansu społecznego, powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej, we własnym zakresie tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne, powinni pamiętać o częstej dezynfekcji lub myciu rąk, regularnie wietrzyć pomieszczenia w których przebywają.
  5. Goście są poinformowani, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących, lub sugerujących zakażenie koronawirusem, zobowiązani są natychmiast powiadomić kierownika ośrodka.
  6. Są natychmiast odizolowani do miejsca wyznaczonego do tego celu na terenie budynku  – izolatki. Natychmiast następuje wdrożenie procedury  –  przedstawionej w punkcie IV  –  postępowania  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  u osoby przebywającej na terenie ośrodka.
  7. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem regulaminu domu zawierającego procedury związane z zapobieganiem COVID-19 odpowiadają kierownik ośrodka, który w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia, przystępuje do realizacji wdrożenia procedur.
  8. Do przestrzegania regulaminu domu z obowiązującymi procedurami zobowiązani są wszyscy goście i pracownicy ośrodka.

Załączniki

microsoft-word-2016-sAnkieta Epidemiologiczna

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress