„Zielone inspiracje zapachowo-dotykowe dla Niewidomych w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym w Sobieszewie” – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie

 


„Zielone inspiracje zapachowo-dotykowe dla Niewidomych w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym w Sobieszewie”


WFOŚiG Gdańsk

 

Zielone inspiracje - nazwa zadania

W związku z realizacją zadania pn. : „ Zielone inspiracje zapachowo dotykowe dla Niewidomych w Ośrodku Rahabilitacyjno – Wypoczynkowym w Sobieszewie „zostały wykonane prace  remontowe w  Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym dla  osób niewidomych i słabowidzących polegające na umożliwieniu im swobodnego, sprawnego oraz samodzielnego poruszania się oraz doświadczania wielozmysłowego bogactwa otaczającego środowiska. Ścieżka została poprowadzona w bocznej  części Ośrodka obok budynków mieszkalnych, placu zabaw oraz sadu owocowego. Pas zieleni o długości 600 m został przystosowany nie tylko do odpoczynku na łonie natury, ale przede wszystkim do celów terapeutycznych, socjalizujących i edukacyjnych dla osób zdrowych jak również niepełnosprawnych. a także dla ochrony niektórych gatunków ptaków, np. szczygła, słowika itp. Zaprojektowany został w sposób celowy i zintensyfikowany, przez co oddziałuje na zmysły pozawzrokowe, pełni także podobną rolę, co ogrody przeznaczone do hortiterapii (ogrodoterapii).

Wykonany odcinek  o długości 600m został obsadzony kolekcją roślin zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawowym elementem pasu zieleni są rośliny wkomponowane w istniejący „ekosysytem” na terenie Ośrodka. Na trasie ścieżki wyznaczono 34 punkty ciekawe pod względem przyrodniczym cennych i interesujących okazów flory, przy których zostały ustawione tabliczki informacyjne z pismem czarnodrukowym  z odpowiednim kontrastem jak również w piśmie Braille’a. Elementem uzupełniającym wiedzę  są przewodniki po ścieżce pismem Brailla oraz tablica informacyjna dla osób widzących. Dzięki podanym wiadomościom można się wiele dowiedzieć na temat wybranych gatunków drzew, krzewów i krzewinek charakterystycznych dla Pomorza. Trasa została wzbogacona gatunkami sosen  pochodzących z różnych stron świata .Z myślą o osobach niedowidzących gatunki użyte do kompozycji zostały zestawione kontrastowo ze względu na barwę i pokrój. Osoby niewidome  poprzez dotyk będą mogły różnicować kształty wielu gatunków sosen. Nasadzono drzewka karłowate lub szczepione, które będzie można obserwować  przez cały okres ich wegetacji. Oprócz  drzewek sosnowych, w pasie tym znajdują się  krzaczki wrzosu i wrzośców tworzące w niższej partii ścieżki tunel zapachowo – estetyczny. W dalszej  odległości pasa  zostały  posadzone krzewy  cisów i jałowców. Kolejnym etapem jest pas roślinny z  krzewów  irg,  przeplatany  krzewinkami  lawendy, funkii i macierzanki. Ostatni odcinek jest obsadzony krzakami  owocowymi: agrestem i porzeczką,  a w głębi  osłonę od wiatru północnego stanowią krzaki jałowca.

Oprócz walorów estetycznych realizacja projektu osiągnęła następujące efekty:

dzięki nasadzeniu 26 gatunków sosny a w rezultacie 32 drzewek została wzbogacona bioróżnorodność środowiska, nasionka sosny służą jako pokarm dla ptaków, natomiast intensywnie wydzielane olejki spełniają funkcję leczniczą w chorobach układu oddechowego,

– 35 sztuk krzaków jałowca, 7 sztuk irgi oraz 7 sztuk kaliny koralowej są miejscem do budowania gniazd i schronienia natomiast ich owoce są pokarmem dla ptaków,

– posadzenie krzewinek 45 sztuk wrzośców, 50 sztuk wrzosów, 46 sztuk macierzanki,
46 sztuk funkii, 64 sztuk lawendy oraz 64 sztuki modrzewnicy pospolitej umożliwia pszczołom i innym owadom zbieranie nektaru,

– podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej występowania rodzimych gatunków roślin dla gości przebywających w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym w Sobieszewie korzystając z przewodników po ścieżce.

Przybywający do nas goście dodatkowo mają możliwość i poznają:

– motywy i sposoby ochrony i kształtowania środowiska,

– rozwijania zainteresowań badawczych, poprzez obserwacje przyrody,

– poszanowania, pielęgnacji, opieki i ochrony wszystkiego, co żywe i piękne.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl

 

WFOŚiGW Informacja na stronę internetową[85611]_Strona_1

WFOŚiGW Informacja na stronę internetową[85611]_Strona_2

WFOŚiGW Informacja na stronę internetową[85611]_Strona_3

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress