Regulamin Ośrodka – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie

 


Regulamin Ośrodka


REGULAMIN OŚRODKA

 

Kierownictwo Ośrodka będzie Państwu bardzo wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Ośrodek jest placówką katolicką, przestrzega zasad panujących w Kościele Katolickim.

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Na terenie Ośrodka jest możliwe zakwaterowanie z czworonogiem. Warunki pobytu czworonoga określone są osobnym „Regulaminem”, znajdującym się poniżej niniejszego regulaminu.
 3. Z chwilą przejęcia kluczy do pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Zauważone usterki czy wszelkie braki prosimy zgłaszać do Biura.
 5. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50 zł.
 6. Każdy Gość proszony jest o oszczędne korzystanie z mediów typu prąd i woda.
 7. W pokojach obowiązuje zakaz palenia papierosów (także e-papierosów) oraz wszystkich innych produktów tytoniowych. Palić można tylko na zewnątrz, w wyznaczonych do tego miejscach.
 8. Prosimy o nienadużywanie alkoholu i innych produktów alkoholowych na terenie Ośrodka.
 9. Zabrania się montażu dodatkowych elementów wyposażenia typu wieszaki, gwoździe, sznurki, półki itp.
 10. ORW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie obiektu.
 11. ORW nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego czy pojazdy te były zaparkowane na parkingu czy poza terenem Ośrodka.
 12. Przybywający na terenie Ośrodka zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, mienia obiektu, jak również do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP i P.POŻ. Ze względu na bezpieczeństwo P.POŻ. zabrania się palenia otwartego ognia w pokojach (świeczki, kadzidełka itp.).
 13. W pokojach zabrania się używania własnego sprzętu grzewczego (grzałek, czajników, grzejników elektrycznych itd.) oraz uszkodzonych urządzeń elektrycznych.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój, ze względów bezpieczeństwa, proszę wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 15. Na terenie Ośrodka mogą znajdować się osoby niewidome. Dlatego prosimy o szczególną uwagę, przy poruszaniu się samochodem po terenie Ośrodka, o parkowanie w wyznaczonych miejscach oraz nie pozostawianie samochodów, bagażu, rowerów czy innych przedmiotów na ciągach pieszych.
 16. Prosimy o przychodzenie na posiłki w wyznaczonych godzinach: śniadanie 8:00, obiad 13:00, kolacja 18:00 lub wg wcześniejszego umówienia.
 17. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00 rano (w przypadku grup możliwa zmiana po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierowniczką Ośrodka). W tym czasie zamykana jest brama wjazdowa.Późniejsze powroty lub wcześniejsze wyjazdy należy uzgadniać z kierownikiem Ośrodka.
 18. Teren Ośrodka objęty jest całodobowym monitoringiem.
 19. Przed opuszczeniem Ośrodka, prosimy o zdjęcie bielizny pościelowej, rozłożenie ręczników tak by wyschły, zgaszenie świateł, zamknięcie okien. Po zamknięciu pokoju klucz prosimy oddać Kierowniczce Ośrodka lub wyznaczonej wcześniej osobie.
 20. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.laski.edu.pl/.

Na terenie ORW, w Dworku znajduje się kaplica. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach (Msza Św., Różaniec) czy na indywidualną modlitwę.

Dziękujemy Państwu za przyjazd i życzymy miłego pobytu

Kierownictwo ORW

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress