O projekcie – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie

 


O projekcie


img1

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Pomorski realizuje projekt pt.: „4 Kroki do kariery – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo i Lichnowy”

Okres realizacji projektu: 2018-10-29 – 2019-09-30

Projekt skierowany jest do 50 osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju dysfunkcjami, w tym osób niewidomych i niedowidzących, zamieszkujących teren gminy miejsko-wiejskiej Nowy Dwór Gdański, gminy wiejskiej Ostaszewo oraz gminy wiejskiej  Lichnowy, nieaktywnych zawodowo, doświadczających wykluczenia społecznego z tytułu niepełnosprawności, bierności zawodowej oraz miejsca zamieszania.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego, Ostaszewa i Lichnowy poprzez wdrożenie Kompleksowego Programu Aktywizacji Społeczno – Zawodowego nazwanego „4 Kroki do kariery”.

Od 10.2018 do 09.2019 zostaną zrealizowane 4 zadania (4 kroki):

Krok 1 – poznaj siebie, swoje potrzeby i możliwości: rekrutacja uczestników, diagnoza zasobów i deficytów w obszarze społecznym, zawodowym i zdrowotnym osób z niepełnosprawnościami, Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.

Krok 2 – zawalcz o swoje miejsce w społeczeństwie i na rynku pracy: poradnictwo psychologiczne i społeczne, indywidualne i grupowe, poradnictwo zawodowe – indywidualne i grupowe oraz warsztaty praktycznego wykonywania zawodu.

Krok 3 – Dopasuj swoje kwalifikacje i kompetencje do potrzeb rynku pracy: kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe uczestników projektu.

Krok 4 – zdobądź doświadczenie i znajdź pracę: staże i pośrednictwo pracy.

W wyniku realizacji projektu, uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje, rozpoczną poszukiwanie pracy oraz podejmą zatrudnienie.

Wartość projektu: 747 289,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  709 924,55 zł

img2

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress