Podsumowanie Projektu – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie

 


Podsumowanie Projektu


img1

„4 Kroki do kariery” – podsumowanie projektu

W okresie od 2018-10-29 do 2019-11-30 Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Pomorski zrealizowały projekt pt.: „4 Kroki do kariery – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo i Lichnowy”

W projekcie wzięły udział 52 osoby niepełnosprawne z różnego rodzaju dysfunkcjami, w tym osoby niewidome i niedowidzące z terenu gminy miejsko-wiejskiej Nowy Dwór Gdański, gminy wiejskiej Ostaszewo oraz gminy wiejskiej  Lichnowy.

Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego, Ostaszewa i Lichnowy poprzez wdrożenie Kompleksowego Programu Aktywizacji Społeczno – Zawodowego nazwanego „4 Kroki do kariery”.

Od 10.2018 do 11.2019 zrealizowaliśmy 4 zadania (4 kroki):

Krok 1 – poznaj siebie, swoje potrzeby i możliwości: diagnoza zasobów i deficytów w obszarze społecznym, zawodowym i zdrowotnym osób z niepełnosprawnościami, Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.

Krok 2 – zawalcz o swoje miejsce w społeczeństwie i na rynku pracy: poradnictwo psychologiczne i społeczne, indywidualne i grupowe, poradnictwo zawodowe – indywidualne i grupowe oraz warsztaty praktycznego wykonywania zawodu.

Krok 3 – Dopasuj swoje kwalifikacje i kompetencje do potrzeb rynku pracy: kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe uczestników projektu.

Krok 4 – zdobądź doświadczenie i znajdź pracę: staże i pośrednictwo pracy.

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 11 osób
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu – 44 osób
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu – 10 osób.wskaźniki produktu:
  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie – 52 osób
  2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie – 52 osób

  Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  img2

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress