4 kroki do kariery – edycja 3 – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie

 


4 kroki do kariery – edycja 3


Tytuł projektu:

4 Kroki do kariery – edycja 3 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców gmin: Ostaszewo, Lichnowy, Nowy Staw, Malbork (g. miejska) oraz Miłoradz

Okres realizacji: 01.09.2024 do 31.08.2027

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin: Ostaszewo, Lichnowy, Nowy Staw, miasta Malbork oraz Miłoradz:

– z niepełnosprawnościami (50% uczestników)

– w wieku aktywności zawodowej,

– osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy),

– osoby bierne zawodowo (niepracujące, ale nie muszą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy).

Opis wsparcia:

– opracowanie Indywidualnej Ścieżek Rozwoju Zawodowego,

– poradnictwo zawodowe,

– warsztaty praktycznego wykonywania zawodu,

– płatne kursy i szkolenia zawodowe,

– płatne staże,

– pośrednictwo pracy,

– bezpłatny dojazd na szkolenia.

Projekt realizowany przez:

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie (TONOS) – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Sobieszewie (ORW)

Wartość projektu: 1 566 971,35 zł

Dofinansowanie UE: 1 488 622,79 zł

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress